Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji (PDF) i złożenia odpowiedniego typu formularza zgłoszeniowego:


Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój