finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:Kto mi da skrzydła? Staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość.


Informacja o projekcie Hiszpania - PDF


Projekt „Kto mi da skrzydła? - staż w Hiszpanii inwestycją w przyszłość” skierowany jest do 16 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach, kształcących się w zawodach Technik Usług Kosmetycznych, Technik Masażysta, Technik Elektroradiolog, Technik Dentystyczny i Higienistka Stomatologiczna. Zakwalifikowani w procesie rekrutacji uczniowie, w dwóch grupach wyjazdowych, będą realizowali dwutygodniowe praktyki pod opieką nauczyciela, w Maladze w Hiszpanii. Praktyki będą realizowane zgodnie z obowiązującą podstawą programową i nastawione na osiągnięcie założonych efektów kształcenia. Partnerem projektu jest hiszpańska agencja szkoleniowa zlokalizowana w Maladze – Tribeka Training LAB S.L.U.

Termin wyjazdu dla pierwszej grupy uczniów z kierunków: technik usług kosmetycznych -4 osoby, technik masażysta - 2 osoby, technik elektroradiolog - 2 osoby to 22.03.2020 – 04.04.2020. Druga grupa uczniów z kierunków: technik usług kosmetycznych - 2 osoby, technik masażysta – 2 osoby, technik dentystyczny – 2 osoby, higienistka stomatologiczna - 2 osoby wyjedzie w terminie 19.04.2020 – 02.05.2020.

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych w zakresie przydatności na rynku pracy przez mobilność edukacyjną uczniów oraz współpracę między edukacją a rynkiem pracy. Ponadto w trakcie stażu realizowane będą następujące cele:

 • podnoszenie jakości kształcenia
 • zwiększenie potencjału i zdolności do zatrudnienia
 • podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności społecznych, pracy w grupie, komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie w sytuacjach nowych, doskonalenie umiejętności samooceny
 • podniesienie umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim w kontaktach interpersonalnych i w zakresie słownictwa zawodowego

Dodatkowym atutem będzie możliwość obserwacji i porównania organizacji i kultury pracy w partnerskich krajach Hiszpania/Polska a także historii, zabytków, zwyczajów i uroków kraju docelowego. Uczestnicy będą mieli okazję poznać stanowiska pracy, analizować różnorodność w podejściu do pacjentów/klientów, porównywać metody pracy, zadawać pytania dotyczące kreowania, finansowania i organizacji polityki przedsiębiorczości i na koniec wysnuwać wnioski dotyczące powiązań pomiędzy krajami UE. Doświadczenia te, być może spowodują weryfikację przyszłych planów zawodowych i pozwolą na większą elastyczność na rynku pracy. Na tym niewątpliwie skorzystają przyszli pracodawcy, a być może, to sami uczestnicy staną się świadomymi pracodawcami. Udział w stażu udokumentowany będzie certyfikatem Europass Mobility dla każdego uczestnika.

Etapy stażu:

 1. Przygotowanie do stażu:
  1. rekrutacja:
 • złożenie formularza rekrutacyjnego 21.10.2019 – 06.11.2019 – wydruk w kolorze!
 • test z języka angielskiego 25.10.2019, godz. 10 45.
 • rozpatrzenie wniosków przez komisję rekrutacyjną 07.11.2019 – 14.11.2019
 • podanie osób zakwalifikowanych do II etapu 15.11.2019
 • rozmowy kwalifikacyjne 25.11.2019 – 06.12.2019
 • rekrutacja uzupełniająca do 06.12.2019
 • podanie ostatecznych wyników rekrutacji 09.12.2019
  1. zajęcia przygotowawcze:
 • zajęcia kulturowe - 5 godz. (styczeń 2020)
 • zajęcia pedagogiczne – po 5 godz. dla każdej grupy wyjazdowej (styczeń 2020)
 • zajęcia językowe (j. angielski) – 20 godz. (luty 2020)
 1. Staż: realizacja programów stażu w Maladze w Hiszpanii.
 2. Po zakończeniu stażu: podsumowanie zrealizowanych etapów i osiągniętych celów, ewaluacja i działania upowszechniające.

 


Fundusze Europejskie Program Wiedza Edukacja Rozwój