forma dzienna.
Czas trwania nauki: 2 lata (4 semestry)

Kształcenie bezpłatne.


Nauczymy Cię:

  • wykonywać zabiegi profilaktyczno - lecznicze i estetyczne
  • przygotowywać gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty
  • wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego
  • wykonywania wstępnych badań stomatologicznych
  • prowadzenia stomatologicznej edukacji  i promocji zdrowia.

Perspektywy zatrudnienia:

  • własna działalność gospodarcza,
  • gabinety profilaktyki stomatologicznej,
  • kliniki stomatologiczne i szpitalne oddziały chirurgii szczękowej,
  • poradnie stomatologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • gabinety stomatologiczne publicznej i niepublicznej służby zdrowia.

Przedmioty kierunkowe:


Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej

Nauczymy Cię wykonywać profilaktyczne zabiegi higienizacyjne zgodnie z procedurami i zasadami ergonomii.
Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
Uczymy poprawnego doboru materiałów, środków i narzędzi niezbędnych do sprawnego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego oraz obsługi urządzeń będących na wyposażeniu pracowni stomatologicznej.


Anatomia i fizjologia

Poznajemy wybrane elementy budowy organizmu człowieka oraz jego funkcjonowanie.


Patofizjologia narządu żucia

Poznajemy wady układu stomatognatycznego.


Propedeutyka

Poznajemy materiały, środki, narzędzia i urządzenia niezbędne do sprawnego funkcjonowania gabinetu stomatologicznego.


Język angielski zawodowy

Poznajemy słownictwo zawodowe potrzebne do pracy technika farmaceutycznego


Język migowy

Uczymy się podstawowych metod komunikacji w języku migowym z pacjentem z dysfunkcją narządu słuchu


Zdrowie publiczne

Poznajemy rodzaje i znaczenie profilaktyki zdrowotnej


Pierwsza pomoc w zagrożeniach życia

Poznajemy sposoby udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach zagrażających życiu


Podstawy psychologii z elementami etyki zawodowej

Poznajemy metody i sposoby komunikowania się z pacjentem oraz elementy etyki zawodowej


Przygotowanie do bezpiecznej pracy

Poznajemy przepisy i zasady BHP obowiązujące w miejscu pracy


 Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, 28 godzin tygodniowo.


 

 Higienistka Stomatologiczna

Higienistka Stomatologiczna

 Higienistka Stomatologiczna