Publikujemy terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/21 oraz niezbędne dokumenty wymagane przy przyjęciu.

Indeksy medycznej szkoły policealnej

Rozpoczynamy rekrutację na rok szkolny 2020/2021!

 

Terminy złożenia wniosków o przyjęcie:

  • Rekrutacja: od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r.

Dokumenty wymagane przy przyjęciu:

  • dokumenty przyjmowane są w sekretariacie w poniedziałek, wtorek, środa, czwartek i piątek w godzinach od 8:30 do 15:00,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kserokopia poświadczona notarialnie,
  • wniosek o przyjęcie do CKZiUWŚ w Katowicach – Microsoft Word - wypełnić na komputerze i wydrukować, lub PDF - wydrukować i wypełnić ręcznie,
  • 4 zdjęcia – (30x42 mm) opisane na odwrocie: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, miejsce urodzenia i PESEL,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, (kandydaci odbierają w sekretariacie skierowanie na badania po złożeniu dokumentów).

UWAGA

Ze skierowaniem można się udać do Poradni Medycyny Pracy WOMP w Sosnowcu, ul. Staszica 44 a, tel./fax. 322 904 465, rejestracja 322 904 466 - od poniedziałku do piątku (badania wykonane są bezpłatnie) lub do Przychodni Medycyny Pracy wybranej przez siebie np. w miejscu zamieszkania (koszty badań ponosi kandydat).

Dokumenty dodatkowe:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zapisz się już dziś! Czekamy na Ciebie! 

 

Pobierz wniosek o przyjęcie do szkoły

 

Pobierz komunikat Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego

 

Autor: MG

Możesz być także zainteresowany